Bagnolet (Region Paryski [93]): Le Transfo zagrożone eksmisją – nie podda się bez walki.

Le Transfo – jest squatem mieszczącym się na 57 avenue de la République w Bagnolet (paryski banliue), otwartym w listopadzie 2012.

Od tamtej pory jeden budynek jest zamieszkany, a w trzech odbywają się aktywności: projekcje filmów, kuchnia społeczna, wieczory poświęcone wsparciu dla społecznych walk, skipping i redystrybucja warzyw, warsztaty, biblioteka, spotkania, infokioski…

[Read More]

Grecja, Francja, Szwajcaria, Finlandia, Niemcy, Polska: Nowe akcje solidarnościowe z powstańcami w Brazylii / Zaproszenie do Gdańska na 25 czerwca


W ostatnich dniach miały miejsce nowe akcje bezpośrednie i przeciwko FIFA i jej Puchar Świata w geście solidarności z rewoltami w Brazylii.
[Read More]

Ablon-sur-Seine [Francja (departament 94)]: Eksmisja squatu zamieszkałego przez Romów

Od ponad półtora roku, w Ablon-sur-Seine, około dwudziestu Romów żyło w budynku opuszczonym przez właściciela – SNCF (koleje francuskie). We wtorek, 17 czerwca około 8:30 rano, policja eksmitowała dotychczasowych mieszkańców.
[Read More]

Pré-St-Gervais/Pantin [Region Paryski]: Ataki solidarnościowe na banki i agencje nieruchomościowe

Solidarność to atak

W Pré-Saint-Gervais oraz w Pantin, pod gradem kostki bruowej dwie agencje nieruchomościowe staciły okna, a 8 bankomatów zostało zniszczonych przy pomocy młotków i rozpierającej pianki uszczelniającej.

To tylko wyraz naszej wściekłości przeciwko wyzyskiwaczom i eksmitującym.

Solidarność z uwięzionymi i walczącymi przciwko sfratti w Turynie.

Niszczmy to co nas niszczy.

[Komunikat opublikowano 10 czerwca 2014 na Indymedia-Nantes.

 

Squattowanie w X Paryżu

W niedzielê o 11.30 rozpoczê³a siê akcja squattowania budynku przy ulicy St. Charles193, w 15 dzielnicy Pary¿a. Ok. 150 osób zajê³o siê okupacj¹ pustego od 4 lat domu, do tej pory w³asnoœci miejskiego konsula. Inni „wyjêci spod praw” zebrali siê pod budynkiem, w którym trwa³y negocjacje z rz¹dem skanduj¹c raz po raz: „jeœli dach nie przecieka, mam prawo tu zamieszkaæ” i „ Przywróæcie prawo w³asnoœci na ¿¹danie” (oba te slogany nawi¹zuj¹ do francuskich przepisów prawnych uchwalonych zaraz po II wojnie œwiatowej, które zezwala³y miastu na zarekwirowanie pustego, opuszczonego przez w³aœciciela budynku. Jako doœæ niebezpieczne nie by³o w praktyce nigdy stosowane, ale nadal oficjalnie jest zapisane, egzystuje jako martwe prawo). [Read More]