Linki

Strony squatów:

ROZBRAT (POZNAŃ) – Rozbrat stanowi swoiste centrum kultury alternatywnej dla miasta Poznania, a właściwie dla całej Wielkopolski. Podejmowane są tu działania, których zrealizowanie w skomercjalizowanym świecie byłoby niemożliwe nigdzie indziej. Tworzymy miejsce oparte na niezależnej aktywności społecznej i kulturalnej: bez dotacji, subsydiów, sponsorów, poza układami, poza koniunkturalizmem, dla siebie, dla szerzenia wolnej myśli, dla budowania społecznej świadomości. (źródło: http://www.rozbrat.org/rozbrat)

OD:ZYSK (POZNAŃ) – “W kamienicy, która od wielu lat stoi pusta, niszczeje, a z upływem lat została otoczona bankami i luksusowymi sklepami dla najbogatszych, tworzymy dostępne dla wszystkich mieszkańców Poznania samozarządzane centrum społeczno-polityczno-kulturalne” (źródło i więcej na: http://odzysk.org/2013-oswiadczenie/)

CENTRUM REANIMACJI KULTURY (WROCŁAW) –  […] przestrzeń (we Wrocławiu – przyp. autor), która umożliwia spotkanie i swobodną komunikację pomiędzy ludźmi i środowiskami, gdzie wspólnym mianownikiem jest potrzeba wyjścia poza wszechobecny rynek, poza światopoglądowe monopole, poza subkulturowe, polityczne i artystyczne getta. Budowanie więzi, tworzenie struktur przyjaznych współpracy, które nie ograniczają ewolucji naszych postaw, nie zawężają naszych perspektyw i jednocześnie są częścią żmudnego procesu odzyskiwania wpływu na nasze życie i rzeczywistość wokół nas. (źródło: crk.wroclaw.pl – Manifest)

WAGENBURG BRESLAU (WROCŁAW) – Wagenburg mieści się na terenie byłego Kampingu Śleża, stąd też wielu ludzi kojarzących go głównie z Środkowoeuropejskich Spotkań Cyrkowych, imprez techno organizowanych przez Autonoma Kolektyw, Punk Pikników, czy cotygodniowych seansów Kina Podskórnych Rozdroży ANARK, nazywa go po prostu “Na Grobli” (od nazwy ulicy przy której się znajduje)

PRZYCHODNIA (WARSZAWA) – Przychodnia to odzyskana przez mieszkańców przestrzeń. Odzyskana, gdyż wyrwana z logiki zysku i pieniądza. To miejsce otwarte, tworzone oddolnie, bez udziału władz. To przestrzeń na inicjatywy, pracownie, dyskusje, spotkania, projekcje filmów…. (źródło: http://www.przychodnia.bzzz.net/)

SYRENA (WARSZAWA) – autonomiczna przestrzeń inicjatyw, mieszcząca się w odzyskanej kamienicy przy Wilczej 3O w Warszawie. Przestrzeń funkcjonuje jako miejsce działań niekomercyjnych oraz wsparcia lokalnych inicjatyw i mieszkanek_ńców. Kolektyw Syrena używa przestrzeni jako źródła bezpośrednich interwencji i konfrontacji z polityką miasta oraz prywatnych inwestorów, którzy zgodnie z priorytetem zysku wspólnie negują prawa mieszkanek_ńców do miasta (źródło: http://syrenawarszawa.wordpress.com/about/)

TEKTURA (LUBLIN) – działa od 2006 roku. Od 5 lat ten niewielki budynek przy ulicy Wieniawskiej 15a jest miejscem spotkań najróżniejszych inicjatyw, sztuk alternatywnych i kontrkulturowych. Odbywają się tu wystawy plastyczne i fotograficzne, wieczorki poetyckie, recitale, koncerty kapel z całego świata, imprezy, projekcje filmów offowych, festiwale. Odbywają się tu także akcje społeczne – działa grupa Jedzenie Zamiast Bomb, grupa Wschodni SAMBAstion, spotykają się organizacje pozarządowe, funkcjonuje też świetlica dla dzieci (źródło: http://tektura.wordpress.com/about/)

CARANDIRU (C-10) (KRAKÓW) – przestrzeń w Krakowie w której działa Food Not Bombs, Warsztat Rowerowy, kino, własna ciemnia fotograficzna (wow!) i kooperatywa spożywcza. (źródło: http://squatkrakow.wordpress.com/)

 

Strony polecane (kolejność przypadkowa) :

Stowarzyszenie NOMADA – wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych

Centrum Informacji Anarchistycznej – portal informacyjny, wiele kategorii (represje, prawa pracownicze, rasizm, nacjonalizm, protesty i wiele innych)

Związek Syndykalistów Polski – organizacja o profilu społecznym, działająca na rzecz samoorganizacji pracowników na terenie całej Polski

Warszawska Kooperatywa Spożywcza – Warszawska inicjatywa konsumentów, którzy chcą budować sprawiedliwą, demokratyczną i ekologiczną gospodarkę

Federacja Anarchistyczna

Portal Anarchista

Komputerownia CRK – Wrocławska przestrzeń wymiany informacji z zakresu komputerów, systemów operacyjnych, elektroniki i nie tylko

Blog Anarchia Rzeszów – Rzeszowski blog poświęcony tematyce anarchistycznej

Fundacja Panoptykon – fundacja zajmująca się monitoringiem wydarzeń w sieci Internet, lukom bezpieczeństwa i analizą zagrożeń sieciowych

Neurokultura – prospołeczny magazyn działający na rzecz wolności człowieka, praw zwierząt, walczący z dyskryminacją, proekologiczny wydawany także w formie tradycyjnego czasopisma (do kupienia w sieciach Empik)

Czarny Sztandar – serwis internetowy łódzkich środowisk wolnościowych

Akcja Lokatorska – Wrocławska organizacja walcząca o podstawowe prawa do mieszkania

Q alternatywie – Kolektyw, który działa przeciwko wykluczeniom społecznym, dyskryminacji i homofobii

Inny Świat – to pismo i wydawnictwo najlepiej opisuje zdanie zamieszczone na ich stronie: “Wszystko co chcemy przedstawić na łamach pisma, jak i w innych projektach przez nas tworzonych, określić można w czterech kategoriach: anarchizm, antyglobalizm, radykalna ekologia i kontrkultura”

Portal Rowerowy Wrocław

Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kampania Przeciwko Homofobii – Zajmuje się kształtowaniem postaw tolerancji i przełamywaniem uprzedzeń i stereotypów wobec osób bi- i homoseksualnych; kształtowaniem pozytywnej tożsamości osób bi- homoseksualnych, edukacją, działalnością naukowo-badawczą, integracją społeczną, działaniami na rzecz kobiet i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć.

Tolerancja.pl

3fala – street art i graffiti