Calais: Eksmisja przeniesiona na jutro? Okupacja Salam, manifestacja w sobotę

2014-05-27_Calais_occupation_de_Salam

Calais: Uchodźcy okupują punkt dystrybucji posiłków

W sobotę po południu rozpoczęły się dyskusje pomiędzy uchodźcami oraz grupami i organizacjami je wspierającymi. Rozmawiano o tym co można zrobić, jak zareagować na ogłoszenie władz planów eksmisji. Dyskusje kontynuowano w obozach. Po jakimś czasie udało się uzgodnić, że dobrym pomysłem będzie okupowanie jakiegoś miejsca aby móc działać na rzecz warunków bycia godnie przyjętym. Wybór padł na punkt dystrybucji posiłków. W nocy z poniedziałku na wtorek, około dwustu mieszkańców i mieszkanek z trzech obozów zagrożonych eksmisją przybyło by zainstalować się w tym miejscu. W tej chwili większość odpoczywa. Zapowiada się być może długi dzień. Nie wiemy jak zareagują na to władze. [Read More]

Calais: TERAZ ALBO NIGDY!

Wszyscy przybywajcie do Calais dziś 27 maja (lub w noc 26)!!!

Władze postanowiły zburzyć trzy główne obozowiska, które dają schronienie 700 osobom. Jedyna oferta dla mieszkających tam osób to pigułka na świerzb i przyszłość na ulicy! Nie ma mowy abyśmy się zgodzili na powtórkę z 2009 roku, kiedy to eksmisja Afgańskiej Dżungli (jedno z obozowisk) skończyło się aresztowaniem setek imigrantów, ich uwięzieniem w placówkach całej Francji oraz próbom deportacji do Afganistanu. Po pięciu latach nękań i walki, nie może być mowy abyśmy mieli zaczynać wszystko od zera, podczas gdy maszyna represji mobilizuje się po raz kolejny. [Read More]

Apel do wszystkich skłotersów, bezdomnych, antyfaszystek i innych zmotywowanych by przyjechać wesprzeć walkę w Calais

2014_Calais_camp_rue_Lamy_

Do jak najszerszego rozpowszechnienia w sieci, umieszczenia na pierwszych stronach!
Poważna sytuacja w Calais!
Wszystkie istniejące skłoty oraz obozy uchodźców zostaną eksmitowane w przeciągu kilku kolejnych dni!

27 maja policja zniszczy trzy obozy namiotowe, dające dach nad głową 600 osobom, które udało się postawić uchodźcom w walce po długiej serii eksmisji i nękania ze strony władz. Nie ma przy tym mowy o żadnej alternatywie, nie przedstawiono żadnej propozycji rozwiązania problemu tych ludzi. Ponadto jedno centrum społeczne oraz dwa inne skłoty dostały wyrok eksmisji obowiązujący od 30 maja. Oznacza to, że na ulicę trafi około 800 osób. [Read More]

Squattowanie w X Paryżu

W niedzielê o 11.30 rozpoczê³a siê akcja squattowania budynku przy ulicy St. Charles193, w 15 dzielnicy Pary¿a. Ok. 150 osób zajê³o siê okupacj¹ pustego od 4 lat domu, do tej pory w³asnoœci miejskiego konsula. Inni „wyjêci spod praw” zebrali siê pod budynkiem, w którym trwa³y negocjacje z rz¹dem skanduj¹c raz po raz: „jeœli dach nie przecieka, mam prawo tu zamieszkaæ” i „ Przywróæcie prawo w³asnoœci na ¿¹danie” (oba te slogany nawi¹zuj¹ do francuskich przepisów prawnych uchwalonych zaraz po II wojnie œwiatowej, które zezwala³y miastu na zarekwirowanie pustego, opuszczonego przez w³aœciciela budynku. Jako doœæ niebezpieczne nie by³o w praktyce nigdy stosowane, ale nadal oficjalnie jest zapisane, egzystuje jako martwe prawo). [Read More]