Kraków: Demonstracja Federacji Anarchistycznej

Demonstracja Federacji Anarchistycznej przeciw bankiecie w Krakowie – dwie osoby zatrzymani

4 marca, w sobote wieczorem w Krakowie odby³a siê demonstracja Federacji Anarchistycznej przeciwko zorganizowanemu balowi przez bogatych hipokrytów i polityczne szumowiny.
Pierwszy atak policji nast±pi³, gdy zaczêli¶my rozdawaæ bigos na rynku glównym. Zmusili¶my ich do odwrotu. [Read More]