Turn Prag into Seattle !

S 26 czyli TURN PRAG INTO SEATTLE

Info na temat 55 zjazdu Banku Swiatowego i MFW w Pradze 26-28.09

1) Oko³o 20 ty¶. bankierów, ekonomów i inwestorów ma zjechaæ do Pragi w
dniach 26-28.09. na 55 zjazd World Bank i International Monetary Fund
(MFW). [Read More]

Tags: ,