Katowice: Mieszkanie i godna praca należy się każdemu!

01.05.13 Katowice: marsz pod hasłem walki z dyskryminacją, nierównością i wykluczeniem społecznym w którym wzieli udział bezrobotni i bezdomni – aż 150 osób!