Najscie policji na squat w Bialymstoku

  Najscie policji na squat w Bialymstoku


W sobote policja znowu próbowala wejsc na teren squatu Stary Rock’n’Roll. Drzwi zostaly zamkniete i nie wpuszczono gliniarzy do srodka. Wszystko ograniczylo sie do spisania kilku osób naokolo. Nasz skarga na policje za bezprawne najscie i wywazenie drzwi zostala oczywiscie oddalona. Dodatkowo uznano, ze naruszylismy artykul 65 kodeksu wykroczen nie poddajac sie wylegitymowaniu. To chyba takie pokazanie z ich strony, ze gdyby my chcieli sie odwolywac, to zawsze moga nam wyslaly jakies kolegium. Spraw Ustrzyk – obie sprawy po wstepnym przesluchaniu zostaly przeniesione z powrotem do Ustrzyk. Obaj oskarzenia raczej sie tam nie stawil.

[squat!net]


Nowy squat w Bialymstoku

  Nowy squat w Bialymstoku


Okolo 3 tygodnie temu zasquatowali¶my stary budynek fabryczny i by³± knajpê Rock”n”roll. Budynek ma 4 piêtra, mamy bar i kuchniê od razu zbudowana (zosta³o po knajpie) . Póki co z w³a¶cicielem jest niepisana umowa, ze mo¿emy zostaæ, choæ kto wie jak d³ugo. Sam± imprezê odwiedzi³o ok. 140 osób. By³ koncert bêbniarski, muzyczka, piwo i ¿arcie. Sukces totalny, kultura pelna, zero dymów mimo tak du¿ej ilo¶ci osób. Mamy zamiar organizowaæ tam spotkania FA i Czarnego Bloku, mo¿e tak¿e co¶ innego. Pomys³ów jest wiele. Za tydzieñ byæ mo¿e uda zrobiæ siê wystawê o Pradze, jak bêdzie jeszcze film to wogole bedzie ekstra. Pozdrawiamy squat Stary Rock’N’Roll

squat Stary Rock’N’Roll