Nowy squat w Bialymstoku

  Nowy squat w Bialymstoku


Okolo 3 tygodnie temu zasquatowali¶my stary budynek fabryczny i by³± knajpê Rock”n”roll. Budynek ma 4 piêtra, mamy bar i kuchniê od razu zbudowana (zosta³o po knajpie) . Póki co z w³a¶cicielem jest niepisana umowa, ze mo¿emy zostaæ, choæ kto wie jak d³ugo. Sam± imprezê odwiedzi³o ok. 140 osób. By³ koncert bêbniarski, muzyczka, piwo i ¿arcie. Sukces totalny, kultura pelna, zero dymów mimo tak du¿ej ilo¶ci osób. Mamy zamiar organizowaæ tam spotkania FA i Czarnego Bloku, mo¿e tak¿e co¶ innego. Pomys³ów jest wiele. Za tydzieñ byæ mo¿e uda zrobiæ siê wystawê o Pradze, jak bêdzie jeszcze film to wogole bedzie ekstra. Pozdrawiamy squat Stary Rock’N’Roll

squat Stary Rock’N’Roll