Amsterdam:8 lipca – eksmisja VluchtMarkt

VluchtMarkt (ten Katestraat 61-63) przegrało właśnie sprawę przeciwko państwu i zostanie eksmitowane 8 lipca 2014.

Werdykt w sprawie VluchtMarkt jest negatywny. Sędzia argumentował, że mimo iż faktem jest, że w zasquatowanym budynku żyją migranci bez dokumentów, bez prawa do pracy, prawa do zasiłku, bez prawa do dachu nad głową – jest to problem społeczny i nie powinien spadać na barki prywatnych właścicieli. Sędzia dokonał ewaluacji proporcjonalności interesów między squattersami a właścicielem i zadecydował, że właściciel ma mieć prawo dostępu do swojej własności kiedy zechce.

Ponadto, sędzia argumentował, że Rochdale konsekwentnie przejawiało plany aby remontować budynki. Tymczasem Rochdale zostawiło je by latami gniły a jedyne zaprezentowane plany dotyczyły tylko podstawowe utrzymanie struktury budynków. Oznacza to, że po eksmisji nie tylko na ulicy wyląduje znów wielu ludzi (bez papierów), ale że budynki te będą stały puste przez kolejne lata.

Koszty sprawy (1.300 € ) mają zostać zapłacone z kieszeni migrantów: jeśli chcesz złożyć datki lub zorganizować benefit, skontaktuj się z vluchtmarkt [at] squat [dot] net

Policja ogłosiła, że eksmisja odbędzie się we wtorek, 8 lipca 2014.

Wij Zijn Hier
https://www.indymedia.nl/node/23725