Poznań: Kolejny komentarz manuFAktury


W najbliższym czasie rada miasta ma podejmować decyzję dotyczącą nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania”. To najważniejszy dokument planistyczny, od którego zależy wiele bieżących decyzji urbanistycznych i architektonicznych. Największe kontrowersje budzi fakt, ze Studium otwiera drogę dla dalszego zabudowania, a zatem zniszczenia klinów zieleni. Wszystko wskazuje, że dokument ten został „skrojony” pod potrzeby deweloperów, którym od lat sprzyja polityka prezydenta Grobelnego.

Swój komentarz do działań władz miasta upubliczniła grupa manuFAktura. Można go zobaczyć na ulicy Nowowiejskiego pod wiaduktem.

[Opublikowano 26 czerwca 2014 na rozbrat.org]