Rozbrat nowosci

OTWORZYÆ GRANICE, ZAMKN¡Æ RZ¡DY!

W dniach 13 – 19 lipca w Ustrzykach Górnych (w Bieszczadach) odbêdzie siê, organizowany przez Federacjê Anarchistyczn± i Kolektyw Rozbrat
z Poznania, obóz antygraniczny. [Read More]