Poznań: Uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju

Z inicjatywy środowisk, dla których losy przestrzeni Poznania nie są obojętne powstał pomysł rozpowszechniania udziału społecznego w planowaniu przestrzennym. Obecnie miasto znajduje się na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu studium może wnieść każdy, kto kwestionuje rozwiązani w nim przyjęte. Dość jasno przepisy regulują okrojony udział społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego. Zagospodarowanie każdej przestrzeń, nie zależnie od stosunku własności, powinno odbywać w sposób bezpośrednio zdemokratyzowany. Nie wystarczają konsultacje, na których urzędnicy przekonują eksperckim językiem o słuszności proponowanych przez nich rozwiązań. Nie zaspokajają nas stosy dokumentów i opracowań potwierdzających rzekomo korzystne konsekwencje politycznych decyzji planistycznych. Chcemy więcej, lecz to, co możemy, i w sumie musimy zrobić obecnie to poddać się obowiązującej procedurze i napisać uwagę do projektu studium. Im więcej i bardziej zróżnicowanych uwag reprezentujących interes społeczny tym więcej udziału i realnych możliwości wpłynięcia na planowanie przestrzenne. Mimo, iż jak się spodziewamy większość uwag zostanie przez prezydenta odrzucone, do czego można się przyzwyczaić, przeszłość pokazuje, że każda odrzucona uwaga ląduje na komisje polityki przestrzennej w radzie miasta gdzie głos może zabrać każdy. Właśnie na tej komisji będzie możliwość bronić swoich racji argumentami, z którzy radnymi odrzuconą uwagę mogą (lecz nie muszą) odesłać do poprawki i wprowadzenia.

Na profilu na facebooku znajduje się wzór uwagi oraz instrukcja jak to zrobić. Nie przekraczalny termin składania uwag to 14 lutego 2014

http://www.rozbrat.org/informacje/poznan/4085-uwagi-do-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-rozwoju-

Tags: