nowosci w roku 2000/2001

[nowo¶ci] [archiwum] [linki] [kontakt] [projekty] [poszukiwanie]

 nowo¶ci w roku 2000/2001


Squatowanie w Paryzu (01.04.01)
--- Organizacje bezdomnych i “nielegalnych” zajely stary budynek w Paryzu. Akcja sie udala.

Skloterke wypuscili (29.03.01)
--- Jedna z osób zatrzymanych w czasie poniedzia³kowej eksmisji Kromery zosta³a przeniesiona do aresztu

Otwarte Granice – dla ¶wiata bez rasizmu i seksizmu (29.03.01)
--- akcja w Warszawie, 28-29 kwietnia 2001

raport z Wroclawia (29.03.01)
--- Szczegoly ws. ewikcji Kromery

Ewikcja squatu przy Kromera (28.03.01)
--- 27 marzec w Wroclawiu

I po dniu kobiet (23.03.01)
--- raport z warszawskiej manifestacji o prawa kobiet

Vrankrijk zagro¿ony (23.03.01)
--- Niezale¿nemu polityczno- kulturalnemu centrum w Amstwrdamie groizi zamkniêcie

Demonstracja antyfaszystowska (09.03.01)
--- 22 marca w Bialymstoku

8 marzec, dzien kobiet w Warszawie (05.03.01)
--- Hapeningi, muzyka, ulica nasza!!

Najscie policji na squat w Bialymstoku (06.02.01)
--- W sobote policja znowu próbowala wejsc na teren squatu

24 kwietnia 2001 r.
---Miêdzynarodowy Dzieñ Przeciwko Wiwisekcji (5.02.01)

Olechowski w obliczu tortu (06.02.01)
--- Podczas spotkania Platformy Obywatelskiej we Wroclawiu mial miejsce

Koniec squatu w Wroclawiu (19.01.01)
--- 17.01.01 – akcje squatersow podczas ewikcji

Problemy z squatem (17.01.01)
--- Jutro odbedzie sie ewikcja nowego wroclawskiego squatu, mieszczacego

Miedzynarodowa squatterska poczta internetowa (14.01.01)
--- Wielojezyczna lista istnieje od 26.12.00

Warszawa: Akcja “Food not bombs” (21.12.00)
--- pod UMIRMem w piatek o godz. 12

Prawa Cz³owieka Prawami Kobiet (06.12.00)
--- Przyjd¼ na manifê- 10 grudzieñ, godz.14.00, pomnik Kopernika, W-wa

Kamil Olejnik na wolno¶ci (26.11.00)
--- Uczestnik antyglobalistycznych demonstracji w czeskiej Pradze, przekazany w poniedzia³ek polskim organom ¶cigania, jest ju¿ na wolno¶ci

Nowy squat w Bialymstoku (20.11.00)
--- 18 listopada odby³a siê w Bialymstoku impreza zorganizowana przez FA i bia³ostockich squattersów

Akcja w Warszawie (12.11.00)
--- Pikieta w powodu ewykcji Ladronki

EWIKCJA LADRONKI (12.11.00)
--- 9 XI rano policja i brygady antyterrorystycznezaatakowaly najstarszy i najbardziej znany squat w Europie srodkowej – zaatakowaly najstarszy i najbardziej znany squat w Europie srodkowej – zaatakowaly najstarszy i najbardziej znany squat w Europie srodkowej – 6 osób w wiezieniu

Eksmisja praskiego squatu Ladronka (09.11.00)
--- Policja przysz³a 9 listopada o siódma rano.

DEPORTACJE STOP!!! (05.11.00)
--- Demonstracja antyfaszystowska – 9 listopada o godzinie 15.00 pl. Unii Lubelskiej Warszawa


*
TERAZ WOLNO
Niezale¿na, anarchistyczna audycja
radiowa w Polsce. Us³yszysz w niej radykaln± krytykê
spo³eczn±, a tak¿e muzykê ze sceny niezale¿nej. (05-11-2000)

*Rok wiezienia za udzial w demonstracji!Polski uczestnik protestu podczas szczytu BS/MFW w
Pradze zosta³ skazany przez czeski s±d (05-11-2000)

*Impreza na rozbracie 11. listopada zapowiada siê na poznañskim squacie Rozbrat Anarchistyczny
BAL Wschodnioeuropejski (05-11-2000)

*Weekend akcji przeciwko eksmisji Kalenderpanden w Holandii od 29 wrze¶nia do 1 pa¼dziernika (15-10-00)

*Wypowiadamy veto przeciwko eksmisji Kalenderpanden Znany squat w Amsterdamie jest zagro¿one eksmisj±.
Przeciwko temu odbywa siê od 29 wrze¶nia do 1 pa¿dziernika weekend akcji i w sobote, 1 pa¿dziernika, demonstracja. (14.00 Dam)(08-09-2000)

*Otworzyæ granice, zamkn±æ rz±dy! W dniach 13 – 19 lipca w Ustrzykach Górnych (w Bieszczadach) odbêdzie siê obóz antygraniczny.(07-07-2000)

* S 26 czyli TURN PRAG INTO SEATTLE Info na temat 55 zjazdu Banku Swiatowego i MFW w Pradze 26-28.09 (04-07-2000)

* No one is illegal camp New information bout the anti-border camp in Ustrzyki Gorne, 13-19 july 2000 (po angielsku) (27-06-2000)

* Krótka historia kolejnego wroc³awskiego squatu 25 lutego powsta³ we Wroc³awiu nowy squat. Powsta³ niejako z konieczno¶ci, gdy¿ do koñca lutego mieszkancy squatu “Rejon 69” musieli opu¶ciæ swoje dotychczasowe lokum.(19-06-2000)

* No one is illegal camp l Poland 13-19 july 2000(po angielsku) (05-06-2000)

*Demonstracja Federacji Anarchistycznej przeciw bankiecie w Krakowie – dwie osoby zatrzymani, (04-03-2000)

*Nowy squat we Wroc³awiu list od squatersów (po angielsku) (10-03-2000)

*Tydzieñ antyfaszystowski w Sachsenhausen workcamp w kwietniu 2000 w Niemczech: ‘M±ciciele pamiêci i normalnej rasistowskiej sytuacji (07-03-2000)

*Informacja o squacie we Wroclawiu: Rejon69 06-03-2000 (po angielsku)